במקביל לתחום ניהול הפרויקטים, עוסקת חברת גרייט וילג' גם בייזום פרוייקטים. החברה מאתרת אזורי השקעה או נכסים בעלי פוטנציאל, רוכשת אותם ובאמצעות השותפים האסטרטגיים הנכונים, מנהלת, מבצעת, מפקחת ומשווקת את הפרויקט.
לגרייט וילג' איתנות פיננסית והיכרות טובה עם המוסדות הבנקאיים, ואלו מאפשרות לה לקבל אישורים מהירים להנעת הפרויקט, ליהנות מתנאים מסחריים נוחים ואטרקטיביים ולגייס אשראי בקלות.
ניסיונה של החברה באיתור נכסים אטרקטיביים ויכולתה לקבל מימון בתנאים מצוינים משפיעים בצורה ניכרת על סיכויי הצלחתו של כל פרויקט.

Untitled-7